Chiên lược giao dịch vàng, ngoại tệ ngày 13-8-2015

13:18:00 13/08/2015
EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
 
   
  Điểm xoay: 1,109

Khuyến nghị giao dịch: MUA ở trên 1,109 với mục tiêu 1,1215 & 1,127.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 1,109, có thể tới 1,103 & 1,098.

Tư vấn kĩ thuật: Ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.
 
   
 
 
  GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.
 
   
  Điểm xoay: 1,554

Khuyến nghị giao dịch: MUA ở trên 1,554 với mục tiêu 1,5675 & 1,571.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 1,554, có thể tới 1,551 & 1,548.

Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI ở trên vùng trung tính 50%.
 
   
 
 
  USD/JPY trong ngày: dưới áp lực.
 
   
  Điểm xoay: 124,7

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở dưới 124,7 với mục tiêu 123,8 & 123,5.

Phương án phụ: Nếu vượt qua 124,7, có thể tới 125 & 125,3.

Tư vấn kĩ thuật: Khi đường kháng cự 124,7 không bị vượt qua, chỉ số giảm tới 123,8.
 
   
 
 
  AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.
 
   
  Điểm xoay: 0,7325

Khuyến nghị giao dịch: MUA ở trên 0,7325 với mục tiêu 0,743 & 0,749.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 0,7325, có thể tới 0,7275 & 0,721.

Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  Gold spot trong ngày: được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng.
 
   
  Điểm xoay: 1108,8

Khuyến nghị giao dịch: MUA ở trên 1108,8 với mục tiêu 1135 & 1145.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 1108,8, có thể tới 1102 & 1093,7.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI thiếu xu hướng rõ ràng.
 
   
 
 
  Crude Oil (WTI) (U5) trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 43,9.
 
   
  Điểm xoay: 43,9

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở dưới 43,9 với mục tiêu 42,8 & 42,5.

Phương án phụ: Nếu vượt qua 43,9, có thể tới 44,4 & 45.

Tư vấn kĩ thuật: Khi đường kháng cự 43,9 không bị vượt qua, chỉ số giảm tới 42,8.
 
   
 

 

(FXpro.com)

Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.