Chiến lược giao dịch vàng, ngoại tệ ngày 10-8-2015

13:13:00 10/08/2015

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

 

Điểm xoay: 1,0915

Khuyến nghị giao dịch: MUA ở trên 1,0915 với mục tiêu 1,0995 & 1,102.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 1,0915, có thể tới 1,088 & 1,0855.

Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 

 

 

GBP/USD trong ngày: dưới áp lực.

 

Điểm xoay: 1,5545

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở dưới 1,5545 với mục tiêu 1,542 & 1,5365.

Phương án phụ: Nếu vượt qua 1,5545, có thể tới 1,559 & 1,5635.

Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI mất động lực tăng.
 
   
 

 

 

USD/JPY trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 124,5.​

 

Điểm xoay: 124,5

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở dưới 124,5 với mục tiêu 124,05 & 123,85.

Phương án phụ: Nếu vượt qua 124,5, có thể tới 124,85 & 125.

Tư vấn kĩ thuật: Tỷ giá có thể tăng nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.
 
   
 

 

 

AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

 

Điểm xoay: 0,7355

Khuyến nghị giao dịch: MUA ở trên 0,7355 với mục tiêu 0,743 & 0,745.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 0,7355, có thể tới 0,7335 & 0,7315.

Tư vấn kĩ thuật: Ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.
 
   
 

 

 

Gold spot trong ngày: được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng.

 

Điểm xoay: 1082,5

Khuyến nghị giao dịch: MUA ở trên 1082,5 với mục tiêu 1101 & 1103,5.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 1082,5, có thể tới 1080 & 1077,5.

Tư vấn kĩ thuật: Ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.
 
   
 

 

Crude Oil (WTI) (U5) trong ngày: dưới áp lực.

 

Điểm xoay: 45,15

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở dưới 45,15 với mục tiêu 43,07 & 42,5.

Phương án phụ: Nếu vượt qua 45,15, có thể tới 46,55 & 47,4.

Tư vấn kĩ thuật: Khi đường kháng cự 45,15 không bị vượt qua, chỉ số giảm tới 43,07.
 
   
 

 

 

(fxpro.com)

 

Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.