Chiến lược giao dịch vàng, ngoại tệ ngày 11-8-2015

12:59:00 11/08/2015
EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.
 
   
  Điểm xoay: 1,101

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở dưới 1,101 với mục tiêu 1,0955 & 1,092.

Phương án phụ: Nếu vượt qua 1,101, có thể tới 1,1045 & 1,108.

Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.
 
   
 
 
  GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
 
   
  Điểm xoay: 1,551

Khuyến nghị giao dịch: MUA ở trên 1,551 với mục tiêu 1,5605 & 1,5635.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 1,551, có thể tới 1,5455 & 1,542.

Tư vấn kĩ thuật: Ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.
 
   
 
 
  USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 124,4.
 
   
  Điểm xoay: 124,4

Khuyến nghị giao dịch: MUA ở trên 124,4 với mục tiêu 125 & 125,2.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 124,4, có thể tới 124,2 & 124,05.

Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  AUD/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.
 
   
  Điểm xoay: 0,7385

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở dưới 0,7385 với mục tiêu 0,73 & 0,7285.

Phương án phụ: Nếu vượt qua 0,7385, có thể tới 0,743 & 0,745.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.
 
   
 
 
  Gold spot trong ngày: tiến xa hơn.
 
   
  Điểm xoay: 1091,65

Khuyến nghị giao dịch: MUA ở trên 1091,65 với mục tiêu 1109,75 & 1115,78.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 1091,65, có thể tới 1087,97 & 1083,49.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI thiếu xu hướng rõ ràng.
 
   
 
 
  Crude Oil (WTI) (U5) trong ngày: tiến xa hơn.
 
   
  Điểm xoay: 43,9

Khuyến nghị giao dịch: MUA ở trên 43,9 với mục tiêu 45,4 & 46,55.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 43,9, có thể tới 43,3 & 42,5.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.
 
   
 

 

 

 

(fxpro.com)

Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.