Chiến lược giao dịch vàng, ngoại tệ ngày 12-8-2015

14:02:00 12/08/2015
EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
 
   
  Điểm xoay: 1,101

Khuyến nghị giao dịch: MUA ở trên 1,101 với mục tiêu 1,1115 & 1,1155.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 1,101, có thể tới 1,0955 & 1,092.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.
 
   
 
 
  GBP/USD trong ngày: dưới áp lực.
 
   
  Điểm xoay: 1,559

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở dưới 1,559 với mục tiêu 1,551 & 1,548.

Phương án phụ: Nếu vượt qua 1,559, có thể tới 1,5615 & 1,5635.

Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.
 
   
 
 
  USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng cao.
 
   
  Điểm xoay: 124,65

Khuyến nghị giao dịch: MUA ở trên 124,65 với mục tiêu 125,55 & 125,85.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 124,65, có thể tới 124,4 & 124,2.

Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  AUD/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.
 
   
  Điểm xoay: 0,7335

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở dưới 0,7335 với mục tiêu 0,721 & 0,7165.

Phương án phụ: Nếu vượt qua 0,7335, có thể tới 0,7385 & 0,743.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.
 
   
 
 
  Gold spot trong ngày: được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng.
 
   
  Điểm xoay: 1101

Khuyến nghị giao dịch: MUA ở trên 1101 với mục tiêu 1126,5 & 1135.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 1101, có thể tới 1093,7 & 1083,5.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.
 
   
 
 
  Crude Oil (WTI) (U5) trong ngày: dưới áp lực.
 
   
  Điểm xoay: 44,4

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở dưới 44,4 với mục tiêu 42,5 & 41,9.

Phương án phụ: Nếu vượt qua 44,4, có thể tới 45,15 & 46,55.

Tư vấn kĩ thuật: Khi đường kháng cự 44,4 không bị vượt qua, chỉ số giảm tới 42,5.
 
   
 

 

 

(fxpro.com)

Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.