Chiến lược giao dịch vàng, ngoại tệ ngày 14-08-2015

18:22:00 14/08/2015
EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
 
   
  Điểm xoay: 1,109

Khuyến nghị giao dịch: MUA ở trên 1,109 với mục tiêu 1,117 & 1,1215.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 1,109, có thể tới 1,103 & 1,098.

Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI mất động lực đi xuống.
 
   
 
 
  GBP/USD trong ngày: dưới áp lực.
 
   
  Điểm xoay: 1,564

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở dưới 1,564 với mục tiêu 1,557 & 1,554.

Phương án phụ: Nếu vượt qua 1,564, có thể tới 1,5675 & 1,571.

Tư vấn kĩ thuật: Khi chỉ số không vượt qua 1,564 khả năng quay về 1,557 là rất lớn.
 
   
 
 
  USD/JPY trong ngày: dưới áp lực.
 
   
  Điểm xoay: 124,7

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở dưới 124,7 với mục tiêu 124,05 & 123,8.

Phương án phụ: Nếu vượt qua 124,7, có thể tới 125 & 125,3.

Tư vấn kĩ thuật: Khi đường kháng cự 124,7 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.
 
   
 
 
  AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.
 
   
  Điểm xoay: 0,732

Khuyến nghị giao dịch: MUA ở trên 0,732 với mục tiêu 0,743 & 0,749.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 0,732, có thể tới 0,727 & 0,7215.

Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1111,8.
 
   
  Điểm xoay: 1111,8

Khuyến nghị giao dịch: MUA ở trên 1111,8 với mục tiêu 1127 & 1135.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 1111,8, có thể tới 1101,3 & 1093,7.

Tư vấn kĩ thuật: Một vùng hỗ trợ tại 1111,8 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.
 
   
 

 

(fxpro.com)

Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.