Chiến lược giao dịch vàng, ngoại tệ ngày 5-8-2015

17:39:00 05/08/2015
EUR/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,093

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở dưới 1,093 với mục tiêu 1,0835 & 1,081.

Phương án phụ: Nếu vượt qua 1,093, có thể tới 1,0965 & 1,099.

Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI vừa rơi vào vùng overbought.
 
   
 
 
  GBP/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,5585

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở dưới 1,5585 với mục tiêu 1,55 & 1,5465.

Phương án phụ: Nếu vượt qua 1,5585, có thể tới 1,563 & 1,568.

Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.
 
   
 
 
  USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng cao.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 124,1

Khuyến nghị giao dịch: MUA ở trên 124,1 với mục tiêu 124,6 & 124,75.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 124,1, có thể tới 123,8 & 123,5.

Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 0,7345.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 0,7345

Khuyến nghị giao dịch: MUA ở trên 0,7345 với mục tiêu 0,7405 & 0,743.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 0,7345, có thể tới 0,73 & 0,726.

Tư vấn kĩ thuật: Một vùng hỗ trợ tại 0,7345 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.
 
   
 
 
  Gold spot trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1097,5.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1097,5

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở dưới 1097,5 với mục tiêu 1080 & 1073.

Phương án phụ: Nếu vượt qua 1097,5, có thể tới 1105 & 1115.

Tư vấn kĩ thuật: Khi đường kháng cự 1097,5 không bị vượt qua, chỉ số giảm tới 1080.
 
   
 
 
  Crude Oil (WTI) (U5) trong ngày: dưới áp lực.
 
Prev Prev arrow
Top Top arrow
 
   
  Điểm xoay: 46,55

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở dưới 46,55 với mục tiêu 45 & 44.

Phương án phụ: Nếu vượt qua 46,55, có thể tới 47,4 & 48,65.

Tư vấn kĩ thuật: Khi đường kháng cự 46,55 không bị vượt qua, chỉ số giảm tới 45.
 
   
 

 

                                                                                                                                              (tổng hợp- fxpro.vn)

Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.