Chiến lược giao dịch vàng, ngoại tệ ngày 6-8-2015

13:35:00 06/08/2015

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

 

Điểm xoay: 1,0845

Khuyến nghị giao dịch: MUA ở trên 1,0845 với mục tiêu 1,0935 & 1,0965.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 1,0845, có thể tới 1,081 & 1,078.

Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI định hướng tốt.

 

Hiển thị

 

GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

 

Điểm xoay: 1,556

Khuyến nghị giao dịch: MUA ở trên 1,556 với mục tiêu 1,565 & 1,568.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 1,556, có thể tới 1,5525 & 1,55.

Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI định hướng tốt.

 

 

USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

 

Điểm xoay: 124,45

Khuyến nghị giao dịch: MUA ở trên 124,45 với mục tiêu 125 & 125,25.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 124,45, có thể tới 124,3 & 124,1.

Tư vấn kĩ thuật: Ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

 

 

AUD/USD trong ngày: dưới áp lực.

 

Điểm xoay: 0,7365

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở dưới 0,7365 với mục tiêu 0,73 & 0,726.

Phương án phụ: Nếu vượt qua 0,7365, có thể tới 0,739 & 0,743.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 

 

 

Gold spot trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1097,5.

 

Điểm xoay: 1097,5

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở dưới 1097,5 với mục tiêu 1080 & 1073.

Phương án phụ: Nếu vượt qua 1097,5, có thể tới 1105 & 1115.

Tư vấn kĩ thuật: Khi đường kháng cự 1097,5 không bị vượt qua, chỉ số giảm tới 1080.

 

 

 

Crude Oil (WTI) (U5) trong ngày: dưới áp lực.

 

Điểm xoay: 46,65

 

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở dưới 46,65 với mục tiêu 44,75 & 44.

 

Phương án phụ: Nếu vượt qua 46,65, có thể tới 47,4 & 48,65.

 

Tư vấn kĩ thuật: Khi đường kháng cự 46,65 không bị vượt qua, chỉ số giảm tới 44,75.

 

 

 

 

                                                                                                                                                 (fxpro.com)

 

 

Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.