Chiến lược giao dịch vàng, ngoại tệ ngày 7-8-2015

17:36:00 07/08/2015
Tài liệu đính kèm: Tải về
  EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,0875

Khuyến nghị giao dịch: MUA ở trên 1,0875 với mục tiêu 1,0945 & 1,0995.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 1,0875, có thể tới 1,0845 & 1,081.

Tư vấn kĩ thuật: Ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.
 
   
 
 
  GBP/USD trong ngày: dưới áp lực.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1,5565

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở dưới 1,5565 với mục tiêu 1,547 & 1,545.

Phương án phụ: Nếu vượt qua 1,5565, có thể tới 1,559 & 1,5635.

Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI ở dưới vùng trung tính 50%.
 
   
 
 
  USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 124,5

Khuyến nghị giao dịch: MUA ở trên 124,5 với mục tiêu 125 & 125,25.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 124,5, có thể tới 124,3 & 124,1.

Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI báo hiệu xu thế tăng giá.
 
   
 
 
  AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 0,7335

Khuyến nghị giao dịch: MUA ở trên 0,7335 với mục tiêu 0,739 & 0,743.

Phương án phụ: Nếu thủng qua 0,7335, có thể tới 0,7315 & 0,7285.

Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI định hướng tốt.
 
   
 
 
  Gold spot trong ngày: dưới xu hướng giảm nghiêng.
 
Prev Prev arrow
Next Next arrow
 
   
  Điểm xoay: 1094

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở dưới 1094 với mục tiêu 1082,5 & 1080.

Phương án phụ: Nếu vượt qua 1094, có thể tới 1098 & 1101.

Tư vấn kĩ thuật: Khi đường kháng cự 1094 không bị vượt qua, chỉ số giảm tới 1082,5.
 
   
 
 
  Crude Oil (WTI) (U5) trong ngày: dưới áp lực.
 
Prev Prev arrow
Top Top arrow
 
   
  Điểm xoay: 45,8

Khuyến nghị giao dịch: BÁN ở dưới 45,8 với mục tiêu 44 & 43,45.

Phương án phụ: Nếu vượt qua 45,8, có thể tới 46,55 & 47,4.

Tư vấn kĩ thuật: Khi đường kháng cự 45,8 không bị vượt qua, chỉ số giảm tới 44.
 
   
 

 

(fxpro.com)

Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.