Chiến lược giao dịch vàng và ngoại tệ ngày 3/8/2015

10:55:00 04/08/2015

                                        

 

GBP/USD  pivot 1.5617

 

Chiến lược mua: Mua trên 1.56170 take profit 1.5652- stop loss: 50- 100 pips

Chiến lược bán:  Bán dưới 1.56087 take profit 1.55880- stop loss: 50- 100 pips

 

Các mức cản chính

 

r1: 1.5652

r2: 1.5687

r3: 1.5717

r4:1.5747

 

Các mức hỗ trợ:

 

s1: 1.5587

s2: 1.5557

s3: 1.5523

s4: 1.5488

 

 

 

                                          

 

USD/JPY Pivot  123.9057

 

Chiến lược mua: Mua trên 123.9057 take profit 123.1030- stop loss: 50 pips

Chiến lược bán : Bán dưới 123.8040 take profit 123.6750- stop loss:50 pips

 

Mức cản chính :

 

r1: 124.1030

r2: 124.3720

r3: 124.5310

 

Mức hỗ trợ

 

s1: 123.6180

s2: 123.4440

s3: 123.2470

 

 

                                  

 

EUR/USD Pivot 1.1006

 

Chiến lược mua: Mua trên 1.10120 take profit 1.10300 stop loss 100 pips

Chiến lược bán:  Bán dưới 1.10060 take profit 1.09660 stop loss 100 pips

 

Mức cản chính:

 

r1: 1.1049

r2: 1.1091 

r3: 1.1199

 

Mức hỗ trợ

 

s1: 1.0952

s2: 1.0899

s3: 1.0813

 

 

Lưu ý: Công ty không chịu trách nhiệm với rủi ro của khách hàng khi cung cấp thông tin và chiến lược giao dịch vàng và ngoại tệ!

Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.