Lịch thông tin tuần 10-8-2015 đến 15-8-2015

13:48:00 10/08/2015
Chủ Nhật, 09.08.2015 GMT +3
 
 
 
2 04:30
Chỉ số Giá Tiêu dùng (năm trên năm)
 
 
 
 
2 04:30
Chỉ số Giá Sản xuất (năm trên năm)
 
 
 
 
2 04:30
Chỉ số Giá Tiêu dùng (Hàng tháng)
 
 
 
 

 

 
 
Thứ Hai, 10.08.2015 GMT +3
 
 
 
2 08:00
Thăm dò Quan sát Kinh tế: hiện tại
 
 
 
 
2 08:00
Thăm dò Quan sát Kinh tế: viễn cảnh
 
 
 
 
2 10:00
Chỉ số Giá Tiêu dùng (tháng trên tháng)
 
 
 
 

 

 
 
Thứ Ba, 11.08.2015 GMT +3
 
 
 
2 01:45
Bán lẻ thẻ điện tử (YoY)
 
 
 
 
2 01:45
Bán lẻ thẻ điện tử (MoM)
 
 
 
 
2 02:01
Theo dõi Doanh số Bán lẻ Tập đoàn Bán lẻ Anh quốc - Toàn bộ (năm trên năm)
 
 
 
 
2 09:00
Chỉ số Lạm phát Bán sỉ (năm trên năm)
 
 
 
 
2 09:00
Chỉ số Lạm phát Bán sỉ (tháng trên tháng)
 
 
 
 
2 10:00
Sản xuất của ngành (tháng trên tháng)
 
 
 
 
2 12:00
Thăm dò của Trung tâm Kinh tế Châu Âu ZEW - Tâm trạng Kinh tế
 
 
 
 
2 12:00
Thăm dò của Trung tâm Kinh tế Châu Âu ZEW - Tình hình hiện nay
 
 
 
 
2 12:00
Thăm dò của Trung tâm Kinh tế Châu Âu ZEW - Tâm trạng Kinh tế
 
 
 
 
2 15:15
Khởi công Xây nhà (năm trên năm)
 
 
 
 

 

 
 
Thứ Tư, 12.08.2015 GMT +3
 
 
 
2 03:30
Niềm tin Tiêu dùng Westpac
 
 
 
 
2 07:30
Sản xuất của ngành (năm trên năm)
 
 
 
 
2 07:30
Chỉ số Công nghiệp Thứ Ba (tháng trên tháng)
 
 
 
 
2 08:30
Doanh số Bán lẻ (năm trên năm)
 
 
 
 
2 08:30
Sản xuất của ngành (năm trên năm)
 
 
 
 
2 11:30
Tỷ lệ Thất nghiệp
 
 
 
 
2 11:30
Thay đổi Tỷ lệ Thất nghiệp
 
 
 
 
2 11:30
Thu nhập Trung bình ngoại trừ Thưởng (3 tháng/năm)
 
 
 
 
2 11:30
Tỷ lệ Thất nghiệp - Tổ Chức Lao Động Quốc tế ILO (3 tháng)
 
 
 
 
2 11:30
Thu nhập Trung bình bao gồm Thưởng (3 tháng/năm)
 
 
 
 
2 12:00
Đấu giá Trái phiếu Kỳ hạn 10 Năm
 
 
 
 
2 12:00
Sản xuất của ngành w.d.a (tháng trên tháng)
 
 
 
 
2 12:00
Sản xuất của ngành s.a (tháng trên tháng)
 
 
 
 
2 12:00
Thăm dò của Trung tâm Kinh tế Châu Âu ZEW - Dự báo
 
 
 
 
2 13:30
Phát biểu của Phó Thống đốc RBA Lowe
 
 
 
 
2 20:00
Đấu giá Kỳ phiếu Kỳ hạn 10 Năm
 
 
 
 
2 21:00
Báo cáo Ngân sách hàng tháng
 
 
 
 

 

 
 
Thứ Năm, 13.08.2015 GMT +3
 
 
 
2 01:30
Chỉ số quản lý Thu mua Doanh nghiệp New Zealand
 
 
 
 
2 02:01
Cán cân Giá Nhà RICS
 
 
 
 
2 02:50
Đầu tư trái phiếu nước ngoài
 
 
 
 
2 02:50
Đầu tư nước ngoài vào chứng khoán Nhật Bản
 
 
 
 
2 02:50
Đơn đặt hàng Máy móc (Hàng năm)
 
 
 
 
2 04:00
Dự báo Lạm phát Tiêu dùng
 
 
 
 
2 09:00
Chỉ số Giá Tiêu dùng Điều hòa (Hàng tháng)
 
 
 
 
2 09:00
Chỉ số Giá Tiêu dùng Điều hòa (Hàng năm)
 
 
 
 
2 09:00
Chỉ số Giá Tiêu dùng (tháng trên tháng)
 
 
 
 
2 09:00
Chỉ số Giá Tiêu dùng (năm trên năm)
 
 
 
 
3 15:30
Doanh số Bán lẻ (tháng trên tháng)
 
 
 
 
3 15:30
Doanh số bán lẻ không gồm ôtô (tháng trên tháng)
 
 
 
 

 

 
 
Thứ Sáu, 14.08.2015 GMT +3
 
 
 
2 01:45
Doanh số bán lẻ không gồm ôtô (quý trên quý)
 
 
 
 
2 01:45
Doanh số Bán lẻ (quý trên quý)
 
 
 
 
2 04:00
Đầu tư Nước ngoài Trực tiếp (từ đầu năm) (năm trên năm)
 
 
 
 
2 09:00
Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (quý trên quý)
 
 
 
 
2 09:00
Tổng Sản Phẩm Quốc Nội w.d.a (năm trên năm)
 
 
 
 
2 09:00
Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (năm trên năm)
 
 
 
 
2 11:00
Tổng Sản phẩm Quốc nội (Hàng quý)
 
 
 
 
2 11:00
Tổng Sản phẩm Quốc nội (Hàng năm)
 
 
 
 
2 11:30
Tổng Sản phẩm Quốc nội (Hàng năm)
 
 
 
 
3 12:00
Chỉ số Giá Tiêu dùng - Cốt lõi (năm trên năm)
 
 
 
 
3 12:00
Chỉ số Giá Tiêu dùng (tháng trên tháng)
 
 
 
 
3 12:00
Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (năm trên năm)
 
 
 
 
3 12:00
Chỉ số Giá Tiêu dùng (năm trên năm)
 
 
 
 
3 12:00
Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (quý trên quý)
 
 
 
 
2 16:15
Khả năng Sử dụng
 
 
 
 
2 16:15
Sản xuất của ngành (tháng trên tháng)
 
Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.